Elk jaar raken in België vierduizend mensen betrokken bij een bijzonder ernstig arbeidsongeval. Een vijftigtal overleven het niet. En ook al worden werkplekken veiliger, toch dalen die aantallen niet. “Net wanneer de risico’s het hoogst zijn, bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerken, wil men soms té snel gaan.”

Verder Lezen (Klik Hier)
Films Epicplace

Door bezootje