Vooruit heeft een rechtszaak afgekocht van een medewerkster. Ze werd ontslagen nadat ze een klacht indiende wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen bemiddelde en was bereid om naar de rechtbank te trekken. Vooruit betaalt het slachtoffer echter zwijggeld om te vermijden dat ze naar het gerecht of naar de pers stapt.

Verder Lezen (Klik Hier)
Films Epicplace

Door bezootje